Ulotka Biedronka, auchan Sosnowiec gazetka, majster Przeworsk
No Data
 • Paradoks Giffena
  Paradoks Giffena

  Odstępstwem od podstawowej zasady ekonomii, mówiącej o tym, że w momencie kiedy cena rośnie, to popyt maleje jest paradoks Giffena. Paradoks ten mówi o tym, że w momencie kiedy cena danego dobra rośnie, to popyt…

  Read more
 • Ekonomia
  Ekonomia

  Jedną z nauk społecznych, bez której nie można wyobrazić sobie naszego życia jest ekonomia. Jest to nauka opisująca i analizująca produkcję, oraz dystrybucję wszelkich dóbr. Ekonomia pomimo tego, iż posługuje się aparatem matematycznym, nie należy…

  Read more
 • Metody finansowania bilansu platniczego
  Metody finansowania bilansu platniczego

  Waluty większości państw nie są utrzymywane przez inne państwa w postaci rezerw międzynarodowych, państwa te muszą finansować nadwyżki płatności nad należnościami (deficyt w bilansie płatniczym), oddając rezerwy międzynarodowe rządom zagranicznym i bankom centralnym. Deficyt bilansu…

  Read more
 • Ksztalt rynku
  Ksztalt rynku

  Obecny kształt rynku papierów wartościowych oraz bankowości komercyjnej czyni z nich instytucje finansowe całkowicie odmienne od tych, z jakimi mieliśmy do czynienia przed 1933 r. Prawo bankowe oraz regulacje Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy…

  Read more